مسعى البشرية الأزلي: الله لماذا؟ online gratis pdf

مسعى البشرية الأزلي: الله لماذا؟

مسعى البشرية الأزلي: الله لماذا؟ e-bog gratis

مسعى البشرية الأزلي: الله  لماذا؟
Author:
500
Pages: 232
Format: pdf, epub, fb2, txt, mp3
Download ebook:
مسعى البشرية الأزلي: الله لماذا؟.pdf
مسعى البشرية الأزلي: الله لماذا؟.txt
مسعى البشرية الأزلي: الله لماذا؟.epub
مسعى البشرية الأزلي: الله لماذا؟.fb2
Download audiobook:
مسعى البشرية الأزلي: الله لماذا؟.mp3

NA

A nuanced exploration of the part religion plays in human life, past and present, from one of the foremost commentators on religion at work today.

Moving from the Paleolithic Age to the present, Karen Armstrong details the great lengths to which humankind has gone in order to experience a sacred reality that it has called God, Brahman, Nirvana, Allah, or Dao. Focusing especially on Christianity but including Judaism, Islam, Buddhism, Hinduism, and Chinese spirituality, Armstrong examines the diminished impulse toward religion in our own time, when a significant number of people either want nothing to do with God or question the efficacy of faith. Why has God become incredible? Why is it that atheists and theists alike now think and speak about God in a way that deviates so profoundly from the thinking of our ancestors? Answering these questions with the same depth of knowledge and profound insight that have marked all of her acclaimed books, Armstrong makes clear how the changing face of the world has necessarily changed the importance of religion at both the societal and the individual level. And she makes a powerful, convincing argument for drawing on the insights of the past in order to build a faith that speaks to the needs of our dangerously polarized age.

1. jan مسعى البشرية الأزلي: الله لماذا؟ 2011. eftersøgning af Large-footed Finch*... 1 Monteverde – Carara, overflyvende før Cerro lodge, 17/1 35+ Tarcoles mangrove, 18/1 100+ mellem.

مسعى البشرية الأزلي: الله لماذا؟Karen Armstrong pdf download

28. apr 2015. Novo Nordisk, Mærsk, Danfoss, Arla Foods (andelsmejerierne),.. så rammer jeg en pris omkring 1/100 af مسعى البشرية الأزلي: الله لماذا؟ det tal som jeg kan læse i medierne.

  • Historien om Hayy Ibn Yaqzan og den østlige visdoms hemmeligheder
  • Heltemod og kragelort
  • Hippie - Operation Æble
  • Healeren
  • Hex Hall #1: Dæmonens Hævn